Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2017

Subsidie voor duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. In 2017 heeft de regeling een budget van maar liefst 12 miljard euro. In 2017 is er ook een nieuwe SDE-categorie ‘Wind op Zee’ bijgekomen. Deze heeft een eigen budget en aanvraagprocedure. In het najaar kunt u weer subsidie aanvragen. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van de SDE+

De SDE+ stimuleert bedrijven bij het produceren van de volgende typen duurzame energie:

  • biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding)
  • geothermie (aardwarmte)
  • water (waterkracht, vrije stromingsenergie en osmose)
  • windenergie (wind op land, wind in meer en wind op dijk)
  • zonne-energie (zonnestroom en zonthermie)

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Voor wie is SDE+?

SDE+ subsidie kan interessant zijn voor bedrijven en profit- en non-profit-instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. U ontvangt subsidie voor een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar. Hiermee maakt SDE+ de productie van duurzame energie rendabel. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie.

 

SDE+ subsidie aanvragen: wees strategisch

U kunt op twee momenten in 2017 SDE-subsidie aanvragen: in het voorjaar en in het najaar. De systematiek van de SDE+ is complex. De subsidieverstrekker stelt specifieke eisen per type productie-installatie. Ook bepaalt het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste aanvraagstrategie te bepalen.

Wij kunnen u helpen met uw aanvraag door onze gedegen kennis en ervaring. De slaagkans van onze aanvragen ligt ruim boven 90%.