Banken houden nu al rekening met de negatieve impact op de waarde van een woning als er sprake is van een asbestdak. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van amweb onder de drie grootbanken. Het verbod op asbestdaken per 2024 treft zowel kopers als oversluiters.

Vorige week berichtte amweb over grote saneringsronde van asbestdaken in de Dordtse wijk Sterrenburg. Bewoner en voorzitter van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoning Rob Ekkers vertelde onder meer dat de WOZ-waarde van de woningen de afgelopen jaren sterk was gedaald. Bovendien zouden enkele buurtbewoners door de waardedaling met hun koopwoning onder water staan.

Overdracht van woning

Zowel ABN Amro als Rabobank en ING erkennen dat de eventuele aanwezigheid van een asbestdak een issue is bij het verstrekken van een hypotheek. “Het moment dat eventuele aanwezigheid van asbest ter sprake komt, is bij de overdracht van een woning van verkoper aan koper”, vertelt woordvoerder Andrea de Graaf namens ING. “Ook hier geldt dan dat men moet voldoen aan regelgeving.”

Nieuw model taxatierapport

ABN Amro en Rabobank verwijzen expliciet naar het nieuwe model taxatierapport dat sinds 1 april van toepassing is. Karin de Vries namens ABN Amro: “In het nieuwe model taxatierapport, dat sinds 1 april 2018 van toepassing is, zijn specifieke vragen over asbest opgenomen. Het is aan de taxateurs om te bepalen in welke mate asbestdaken van invloed zijn op de waarde van de woning. In het hypotheekadvies zullen de kosten van het verplicht verwijderen van asbest mee moeten worden genomen.”

Kosten verwijdering

Rabobank wijst er bij monde van Nanne van Nunen op dat het nieuwe taxatiemodel expliciet vraagt naar de aanwezigheid van asbest en mogelijke kosten voor verwijdering/aanpassing en waarbij de datum van 1/1/2024 wordt genoemd. “De marktwaarde van de woning is gebaseerd op de aanwezigheid van asbest”, aldus Van Nunen.

Meenemen in financiering

ABN Amro geeft aan dat in een aantal gevallen er mogelijkheden zijn voor de koper om de kosten die gemoeid zijn met asbestsanering mee te nemen in de financiering. “In sommige situaties zal deze mogelijkheid er niet zijn en dient de koper dit op een andere wijze te bekostigen”, aldus de Vries.

In gesprek met ministeries

Van Nunen: “Voor klanten die dit bedrag extra kunnen financieren (bijvoorbeeld doordat de aankoopwaarde lager is) of uit eigen geld kunnen betalen is hiermee duidelijk wat te doen als de wetgeving doorgaat. Een lagere waarde kunnen we tot maximaal 100% financieren. De groep waar dit problematisch is, kunnen we niet zonder meer overkrediteren. Als dit aan de orde is, dan kijken we met klanten of en hoe we maatwerk kunnen leveren. Uiteraard willen we hierover ook in gesprek met de betrokken ministeries en AFM.”

Zittende huiseigenaren

En dan zijn er nog de bestaande eigenaren van asbestwoningen die mogelijk hun hypotheek willen oversluiten naar een goedkoper rentetarief. Als er wordt overgesloten naar een andere aanbieder komt opnieuw de taxatie om de hoek kijken bevestigt De Graaf. “De waarde van de woning wordt natuurlijk bepaald door hetzij de WOZ-beschikking of hetzij het taxatierapport.” Ook ABN Amro hanteert hetzelfde beleid voor zittende huiseigenaren maar stelt momenteel te onderzoeken “welke rol zij aanvullend kan vervullen richting haar bestaande klanten bij dit onderwerp.”

 

Reageer op dit artikel