Het komende najaar wordt de SDE-subsidie weer opengesteld van 3 tot 26 oktober. Er is voor deze ronde een totaal budget van 6 miljard euro beschikbaar. De SDE+ subsidie staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsronde zijn:

  • Een verlaging van het basisbedrag Zon-PV naar 0,117 euro per kWh
  • Voor Zon-PV projecten die kleiner zijn dan 1 MW = 1.000 kWp wordt de ingebruiknametermijn teruggebracht naar 1,5 jaar. Hiermee vervalt ook de verplichting om binnen 1 jaar een opdrachtbevestiging aan te leveren.
  • Bij Zon-PV projecten groter dan 1 MW blijft de ingebruiknametermijn staan op 3 jaar en blijft de verplichting voor aanleveren van een opdrachtbevestiging binnen 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.
  • De categorie bij- en meestook van biomassa wordt niet meer opengesteld.

Vanaf 3 oktober 2017 is het mogelijk aanvragen in te dienen tot een maximale vergoeding van 0,09 euro per kWh. Fase 2 tot een maximale vergoeding van 0,11 euro per kWh wordt vanaf 9 oktober 2017, 17.00 uur opengesteld en de laatste fase tot een maximale vergoeding van 0,13 euro per kWh wordt vanaf 16 oktober 2017, 17.00 uur opengesteld.

Maar de belangrijkste regel blijft gehandhaafd. Hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag voor een project, hoe groter de kans op toekenning van de SDE+ 2017 subsidie. Voor ondernemers is het daarom belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van het project.