Over drie jaar komt 14 procent van de energie in Brabant van duurzame bronnen, zoals van wind en zon. Het verbranden van biomassa in de Amercentrale zorgt er misschien zelfs voor dat de provincie boven dit streefgetal uitkomt. Maar als het gaat om energiebesparing, dan worden de doelen bij lange na niet gehaald.

Uit een onderzoek van adviesbureau CE Delft dat is gemaakt in opdracht van de provincie blijkt dat het tempo van energiebesparing in Brabant ‘lager licht dan verwacht en gehoopt’. Volgens de onderzoekers is het provinciebestuur in sommige gevallen veel te ambitieus. Zo zien ze het er voorlopig nog niet van komen dat er in 2020 honderdduizend elektrische voertuigen door Brabant rijden.

Een ander probleem is dat er te veel wordt verwacht van het project Nul op de Meter. Dat is twee jaar geleden gelanceerd met als doel: in 2050 produceren 800.000 Brabantse woningen evenveel energie als dat ze gebruiken. Over drie jaar zou de teller al op 40.000 woningen moeten staan.

Maar het gaat niet gebeuren, vrezen de CE Delft-experts. Op dit moment kost het aanpassen van een huis 70.000 euro. Zoals de zaken er nu voor staan gaan die kosten niet hard genoeg omlaag om zo’n investering interessant te maken. Alleen corporaties zijn nog te porren voor dat soort investeringen. Particuliere woningbezitters haken af.

Mocht Brabant vasthouden aan de oorspronkelijk opzet van het Nul op de Meter-project, dan kost dat op de lange duur tussen de 200 en 400 miljoen euro extra.

Als de provincie er écht successen wil boeken, dan moet er een trendbreuk komen. Dat valt niet mee, want de energieprijzen zijn laag. Er is daardoor weinig reden om te gaan besparen. Bovendien ontbreekt de prikkel om te investeren in milieuvriendelijke vernieuwingen.

Om de industrie aan te zetten tot zuiniger energiegebruik is er volgens CE Delft een ‘ambitieus industriebeleid’ nodig. Maar daarbij moet Brabant niet op Den Haag rekenen, waarschuwen de experts. Daar is de ambitie namelijk ver te zoeken. En maatregelen afdwingen bij het bedrijfsleven heeft ook geen zin. Dan gooien de ondernemers de kont tegen de krib, verwachten de onderzoekers.

Het verslag is opgesteld in opdracht van de provincie. Uit alles blijkt wel dat ‘Den Bosch’ in zijn eentje weinig kan uitrichten om Brabant energievriendelijker te maken. Op zijn best kan de provincie met ideeën komen en plannen lanceren. Maar of ze uitgevoerd worden ligt aan anderen: het Rijk, gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en bevolking.

Toch laten Gedeputeerde Staten zich niet kisten. Ze hebben een driepuntenplan opgezet om het energieproject weer op de rails te krijgen. Zo wordt er harder getrokken aan energiebesparing in industrie en landbouw. Ook wil het provinciebestuur meer gaan netwerken, op zoek naar ‘goede ideeën’.

Tenslotte gaat Brabant werk maken van manieren om energie op te slaan. Het opslaan van elektriciteit is nog steeds lastig, dus de provincie wil voorop lopen in het vinden van een oplossing van dat probleem. Den Bosch wil ‘een ontmoetingsplek worden waar onderzoekers en ondernemers samen innovatieve oplossingen bedenken die de markt op kunnen’.

Voor dit alles is voorlopig 1 miljoen euro uitgetrokken.