Voor zowel zonne-energie als isolatie kunnen er regelingen, leningen of subsidies beschikbaar zijn.

In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het ‘Energieakkoord voor Duurzame Groei‘ ondertekend. Onderdeel van het Energieakkoord is het ‘VNG ondersteuningsprogramma’.

Met het ondersteuningsprogramma stelt de VNG budget beschikbaar aan Regio West-Brabant om initiatieven voor energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving (gericht op de particuliere woningeigenaar) te helpen opzetten of doorontwikkelen.

Collectief verduurzamen

zonnepanelen

Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of bedrijf? Maak hier kennis met bestaande initiatieven in de regio die u daarbij kunnen helpen.