Wat is het Energielabel

Energielabels geven aan hoe energiezuinig apparaten, auto’s en woningen zijn. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

Hoe vraag ik een definitief Energielabel aan

Als u uw huis gaat verhuren of verkopen, dan moet uw huis een definitief Energielabel hebben. Dit vraagt u aan via de Rijksoverheid website.

In januari en februari 2015 kregen alle huiseigenaren die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Uw voorlopige energielabel kunt u ook opzoeken via de website Zoek Uw Energie Label. Het voorlopig energielabel is een inschatting op basis van de gegevens in het kadaster. Bij verkoop of nieuwe verhuur is een definitief label verplicht op straffe van een boete van maximaal 405 euro. De registratiekosten van het definitieve label bedragen enkele tientallen euro’s.

Hoe verbeter ik mijn Energielabel

Het voorlopige Energielabel houdt geen rekening met genomen energiebesparende maatregelen aan de woning. Als u een definitief label aanvraagt, dan laat u deze maatregelen mee tellen om een beter Energielabel te krijgen. Als u wilt achterhalen welke energiebesparende maatregelen voor uw woning mogelijk zijn en wat daarvan de kosten en besparingen zijn, dan kunt u op enkele websites een energiebesparingsberekening maken:

Ook kunt u een maatwerkadvies op laten stellen. Een Maatwerkadvies is een rapport dat het energielabel vermeldt en enkele maatregelen noemt waarmee u het energielabel kunt verbeteren. Het gaat dan om structurele maatregelen zoals isolatie, HR-ketel of zonne-energie.

Hoe gaat het in z’n werk? U belt een maatwerkadviseur. Deze komt langs en neemt de woning op. Met een standaard programma berekent hij het energielabel van de woning zoals die nu is. Tevens berekent hij voor enkele maatregelen wat het energielabel wordt als die maatregel is uitgevoerd. De resultaten zet hij in een rapport. Dit rapport vermeldt ook een kostenindicatie van de maatregelen, de besparing op het energieverbruik en de terugverdientijd. Zo kunt u inschatten hoe rendabel een bepaalde maatregel voor u is.

Een maatwerkadviseur kun je vinden op de website Meer met Minder of de website van de Stichting KBI. Let op! Een adviseur die een maatwerkadvies of energielabel opstelt, moet gecertificeerd zijn (volgens beoordelingsrichtlijn BRL-9500-01).