15 augustus 2019

 

Vanmorgen is de nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH) gepubliceerd. Voor isolatiemaatregelen die vanaf 15 augustus 2019 uitgevoerd worden, kan weer subsidie worden aangevraagd. Als huiseigenaar of bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat ten minste 2 isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Mocht dat gebeurd zijn, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en EPA -advies. Een ander criterium is dat er in de vorige ronde geen SEEH is aangevraagd.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid.

Voor alle voorwaarden én aanvraag van de subsidie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Let wel, u kunt pas vanaf 2 september uw aanvraag indienen.