Het Klimaatakkoord 

16 juli 2018

De Rijksoverheid onderhandelt sinds april 2018 met verschillende partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Het belangrijkste doel hiervan is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met minimaal 49 % ten opzichte van 1990. In het akkoord komen afspraken te staan over hoe Nederland dat gaat bereiken.

Op dinsdag 10 juli presenteerde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het akkoord moet eind dit jaar af zijn, zodat het in 2019 kan worden uitgevoerd.

Klimaatakkoord: dit staat erin voor huiseigenaren

Het Klimaatakkoord raakt vrijwel alle huiseigenaren. Deze maatregelen staan in het voorstel:

 • 100.000 woningen zonder aardgas
  In 2022 moeten ruim 100.000 woningen aardgasvrij zijn. Daarom moeten komend jaar 17.500 huizen van het gasnet worden afgehaald, in 2020 30.000 en in 2021 55.000. In 2030 moeten 2 miljoen huizen van het gas af zijn.
 • Aardgasvrij per woonwijk
  Eind 2021 moeten gemeentes weten wanneer welke woonwijken tot 2030 aardgasvrij worden gemaakt en wat er voor aardgas in de plaats komt. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus betrokken worden bij de planvorming. De komende jaren worden als proef honderd wijken aardgasvrij gemaakt.
 • Isolatieaanbod voor huizenkopers
  Vanaf 2021 wordt bij het aankoopmoment van een woning en bij grote verbouwingen een isolatienorm geïntroduceerd. Huiseigenaren zijn niet verplicht hier iets mee te doen; de norm geeft aan hoe energiezuinig de woning zou moeten zijn en moet verduurzamen stimuleren. Daarnaast moeten huizenkopers een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen. Als dit te weinig effect heeft, kan vanaf 2030 een verplichting worden ingevoerd.
 • Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag 
  Deze maatregel mag voor de gemiddelde energierekening niet of nauwelijks iets uitmaken, is de afspraak. Het hogere gastarief stimuleert huiseigenaren het gasverbruik te verminderen en duurzame maatregelen te nemen.
 • Overdraagbare lening voor verduurzaming
  Gebouwgebonden financiering moet mogelijk worden. Dat betekent dat huiseigenaren hun lening voor energiebesparende maatregelen bij een verhuizing kunnen overdragen aan nieuwe bewoners.
 • Verduurzamen als VvE
  De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, moeten verbeteren. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting  
  Het gestelde doel: 75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mag geen aardgasaansluiting meer hebben. Nu is dat 55 %. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar gasloos wonen makkelijker wordt, bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen.
 • Meer betrokkenheid bij windmolens
  De ambitie is dat 50 % van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak.