DEN BOSCH – Het nieuwe transferium Deutersestraat in de nabijheid van het Jeroen Bosch Ziekenhuis wekt zoveel energie op dat deze ook wordt teruggeleverd aan het net.

Vandaag begint officieel de bouw van het energieneutrale transferium, de wegwerkzaamheden in de omgeving van het ziekenhuis zijn al begonnen. De planning is dat in maart het groene paleis voor 1000 auto’s en 260 fietsers klaar is.

Met 1.500 zonnepanelen wekt het transferium op de locatie waar de stadskwekerij aan de Deutersestraat zat twee keer zoveel energie op als er door het Transferium verbruikt wordt.

Quote

Met die energie worden onder meer ook elektrische auto’s opgeladen

Wethouder Jos van Son

,,Met die energie worden onder meer ook elektrische auto’s opgeladen en laden we de elektrische bussen die door de gemeente rijden ook op. Dan nog kan er energie teruggeleverd worden aan het net’’, aldus wethouder Jos van Son.

Verlichting en groen

De gemeenteraad had gevraagd om een energieneutraal transferium. Dat wordt behaald met verlichting die pas aanspringt als er bewegingen van mensen en voertuigen zijn. Ook buiten het transferium. De gevel krijgt groene aanplant en ook de omgeving wordt met veel bomen en groen ingericht. De directe bouwkosten van het transferium zijn 8,4 miljoen euro. Het totale krediet voor de realisatie van het transferium en omliggende infrastructuur is 16,9 miljoen euro.